Dostępni lekarze medycyny pracy
lekarz medycyny pracy Marek Wójtowicz
lekarz medycyny pracy Alicja Sukiennik

Zapraszamy do skorzystania z usług profilaktycznych badań lekarskich medycyny pracy wykonywanych w naszej przychodni. Są to m.in.:

 • badania wstępne pracowników nowo zatrudnianych
 • badania okresowe
 • badania kontrolne (dla pracowników wracających ze zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni)
 • badania kierowców różnych kategorii prawa jazdy (np. dla kierowców pojazdów służbowych kat. B, kierowców aut ciężarowych)
 • badania na prawo jazdy kat.A,B,C,D,E (dla uczęszczających na nauki jazdy)
 • badania sanitarno - epidemiologiczne (np. dla pracowników branży gastronomicznej)
 • badania na wózki widłowe
 • badania wysokościowe dla pracujących do i powyżej 3 metrów
 • badania lekarskie uczniów i studentów

Kiedy nie jest wymagane skierowanie na badania medycyny pracy ?
W pewnych przypadkach osoba udająca się na badania okresowe medycyny pracy nie musi posiadać skierowania. Brak skierowania na badania profilaktyczne nie jest przeszkodą do ich przeprowadzenia w przypadku:

 • rolników indywidualnych oraz pracujących z nimi domowników
 • osób pracujących na innej podstawie niż stosunek pracy (z wyjątkiem umów o pracę nakładczą)
 • członków spółdzielni rolnej
 • samozatrudnionych (jednocześnie nie zatrudniających żadnych pracowników) i osób z nimi współpracujących
 • byłych pracowników oraz osób, które wykonywały pracę w oparciu o inną podstawę niż stosunek pracy oraz osób pozostających w stosunku służbowym

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ofertą medycyny pracy, prosimy o kontakt telefoniczny.