Medycyna pracy Bytom
Badania okresowe
Plac S.Żeromskiego 1

Tel.501 985 316

Kliknij i umów badania

Zaparaszamy do rejestracji badań

szybki termin / dogodny dojazd / bezpłatny parking

Dostępni lekarze medycyny pracy
lekarz medycyny pracy Marek Wójtowicz
lekarz medycyny pracy Alicja Sukiennik
Bytom, Plac Stefana Żeromskiego 1

W ramach badań medycyny pracy Państwa pracownicy mogą takze wykonać u nas badania okresowe.

Kto podlega badaniom okresowym medycyny pracy ?
Przeprowadzane są w celu sprawdzenia czy stan zdrowia pracownika od czasu poprzedniego badania wstępnego czy okresowego uległ zmianie. Mają na celu wykluczyć występowanie przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Pracownik powinien je wykonać przed zakończeniem ważności orzeczenia lekarskiego z poprzednich badań profilaktycznych.

Częstotliwość badań okresowych
Występujące na stanowisku pracy czynniki szkodliwe i uciążliwe, aktualny stan zdrowia pracownika, brane są przede wszystkim pod uwagę przez lekarza medycyny pracy przy określaniu daty następnych badań pracowniczych. Oprócz wyżej wymienionych, przy określaniu terminu następnych badań, lekarz medycyny pracy kieruje się także "Wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników", które stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowdzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

Zakres badań okresowych medycyny pracy
Lekarz medycyny pracy na podstawie informacji zawartych w skierowaniu, informacji płynących od pracownika oraz na podstawie swojej wiedzy medycznej, decyduje jakie należy przeprowadzić badania dodatkowe czy konsultacje specjalistyczne. Stąd też dopiero na badaniu okaże się jaki będą mieć zakres badania profilaktyczne w przypadku konkretnego pracownika. Oprócz badania ogólnego wykonywanego przez lekarza medycyny pracy mogą być zlecone np. badania krwi,badania moczu,spirometria,ekg,audimetria czy badania psychotechniczne.