Medycyna pracy Bytom
Badania wstępne
Plac S.Żeromskiego 1

Tel.501 985 316

Kliknij i umów badania

Zaparaszamy do rejestracji badań

szybki termin / dogodny dojazd / bezpłatny parking

Dostępni lekarze medycyny pracy:
lekarz medycyny pracy Marek Wójtowicz
lekarz medycyny pracy Alicja Sukiennik
Bytom, Plac Stefana Żeromskiego 1

Kto musi przechodzić badania wstępne z medycyny pracy?
Wstępne badania lekarskie muszą przechodzić :

  • co do zasady osoby zatrudniane pierwszy raz u konkrentego pracodawcy (o wyjątkach od tego czytaj niżej)
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko pracy
  • pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe

Kto nie musi przechodzić badań wstępnych ?
Badań wstępnych nie muszą przechodzić osoby, które już wcześniej uzyskały orzeczenie lekarskie u lekarza medycyny pracy odnoszące się do tego samego stanowiska lub stanowiska o takich samych warunkach pracy, a umowa z nowym pracodawcą zawierana jest w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z poprzednim pracodawcą.

Zakres badań wstępnych
O zakresie badań wstępnych decyduje lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania od pracodawcy,w którym określone są - poza stanowiskiem pracy - także : czynniki niebezpieczne,szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia pracownika.

Kto kieruje na badania wstępne
Na badania wstępne kieruje przyszły pracodawca.Pracownik otrzymuje wówczas skierowanie na badania medycyny pracy w dwóch egzemplarzach. Również to na pracodawcy ciąży obowiązek pokrycia kosztów takich badań.