Medycyna pracy Bytom
Badania wysokosciowe
Plac S.Żeromskiego 1

Tel.501 985 316

Kliknij i umów badania

Zaparaszamy do rejestracji badań

szybki termin / dogodny dojazd / bezpłatny parking

Dostępni lekarze medycyny pracy:
lekarz medycyny pracy Marek Wójtowicz
lekarz medycyny pracy Alicja Sukiennik
Bytom, Plac Stefana Żeromskiego 1


W ramach badań medycyny pracy realizujemy także badania do pracy na wysokości (tzw. badania wysokościowe).

Nie inaczej jak w przypadku innych badań medycyny pracy, przedsiębiorca zatrudniający (lub chcący zatrudnić) osobę do pracy na takim stanowisku , wypisuje skierowanie na badania profilaktyczne (w dwóch egzemplarzach). Pracodawca w skierowaniu umieszcza odpowiednie informacje o fakcie wykonywania przez osobę zatrudnianą pracy na wysokości ( sekcja "inne czynniki,w tym niebezpieczne").

Które z prac zalicza się do prac na wysokości ?
Są to prace wykonywane na powierzchni zndjującej sie co najmniej 1 metr nad poziomem ziemi lub podłogi.

Do prac na wysokości nie zalicza się prac na powierzchni (niezależnie od wysokości), na jakiej są wykonywane te prace, jeżeli ta powierzchnia :

  • jest osłonięta z każdej strony do wysokości co najmniej 1,5 metra pełnymi ścianami lub ścianami z oszklonymi oknami
  • posiada stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości

Częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich w przypadku badań do pracy na wysokości
Co do zasady, takie badania profilaktyczne do pracy na wysokości przeprowadza się co 3-5 lat, jeżeli chodzi o pracę wykonywaną na wysokości do 3 metrów. Krótsze terminy, bo co 2-3 lata, odnoszą się do badań wysokościowych dla prac powyżej 3 mterów.Wyjątkiem w tym względzie są osoby po 50 roku życia, kiedy to badania wysokościowe należy przeprowadzać raz na rok.