Medycyna pracy Bytom
Badania sanitarne
Plac S.Żeromskiego 1

Tel.501 985 316

Kliknij i umów badania

Zaparaszamy do rejestracji badań

szybki termin / dogodny dojazd / bezpłatny parking

Dostępni lekarze medycyny pracy
lekarz medycyny pracy Marek Wójtowicz
lekarz medycyny pracy Alicja Sukiennik
Bytom, Plac Stefana Żeromskiego 1

Kto podlega obowiązkowym badaniom sanitarno epidemiologicznym ?
Obowiązkowym badaniom sanitarno epidemiologicznym z zakresu medycyny pracy podlegają np.:

  • podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną
  • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwosć przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
  • osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym

Co wchodzi w skład badań sanitarno epidemiologicznych ?

W ramach badań sanitarno - epidemiologicznych wykonuje się badania lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, mające na celu wykrycie biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenie choroby zakaźnej.

Częstotliwość przeprowdzania badań sanitarno epidemiologicznych
O tym, jak często należy przeprowadzać badania sanitarno - epidemiologiczne, decyduje lekarz uprawniony do takich badań tj. lekarz medycyny pracy lub lekarz POZ. Decyzje podejmuje w oparciu o informacje zawarte w skierowaniu, które otrzyma od pracownika odnośnie zakresu obowiązków na stanowisku pracy.
Ostatecznym wynikiem badań sanitarno - epidemiologicznych jest orzeczenie lekarskie :

  • o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy któych istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźenj na inne osoby
  • o zdolności do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesenia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

Jak przebiegają badania sanitarno epidemiologiczne medycyny pracy ?
W pierwszej kolejności pracownik powinien wykonać trzykrotne badania laboratoryjne odnośnie zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A,B,C oraz innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella. W oparciu o te badania lekarz medycyny pracy uprawniony do badań decyduje o ewentualnych dodatkowych badaniach, konsultacjach specjalistycznych. Końcowym etapem badań jest wydanie orzeczenia lekarskiego.